ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искрено размишление

„И я пръскаме между тях, за да се поучат. Ала повечето хора
се противят, освен
за неверието.”
(Коран, 25:50)Несъмнено всичко това представлява едно от най-големите познания в живота на човек. И те определено не са някакъв вид философия или начин на мислене, а научни изводи, които е невъзможно да бъдат отречени. Най-вероятно по-голямата част от читателите за първи път чуват и размишляват върху фактите за несъществуването на времето и истинската същност на понятието време.

Едно важно нещо обаче трябва да се помни: В Корана Бог е разкрил, че само „(искрено) покайващ се раб” (Коран, 50:8) се поучава. С други думи, единствено тези, които искрено търсят напътствие от Бог и се стремят да оценят правилно Неговата безпределна сила и величие, ще вземат под внимание тези обяснения и ще проумеят тези истини.

Един човек може да е повлиян от материализма през целия си живот. Поради това влияние може да не е имал възможността да размисли над тези факти безпристрастно. Но това не означава, че той трябва да продължава да води живота си в грешка. Всеки, който види истината, не трябва повече да упорства в грешката си, а да се вслуша и да се подчини на поучителния глас на съвестта си. В Корана се казва, че всяка личност трябва да избягва да е човек, който вижда истината със съвестта си, но бяга от нея:

„И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите им се убедиха в тях. Виж какъв е краят на сеещите развала!” (Коран, 27:14)

Тези, които виждат истината и я потвърдят, ако Бог пожелае, ще получат спасение в този свят и в отвъдното:

„А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези са богобоязливите.” (Коран, 39:33)