ПОРАЗИТЕЛНИТЕ ОСТАНКИ НА
ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

МАИТЕ: ДРУГО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ОПРОВЕРГАВА ТВЪРДЕНИЯТА ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА

Почти всички еволюционни издания имат едно общо нещо: всички те посвещават значително място на въображаеми сценарии относно това защо някои биологични структури или особености на живите организми е трябвало да еволюират. Поразителното обаче е, че всички истории, които еволюционистите си представят, са представяни като научни факти. Истината обаче е, че тези обяснения не са нищо повече от дарвинистки вълшебни приказки. Еволюционистите се опитват да представят сценариите, които са измислили, като научни факти. Тези разкази обаче са напълно заблуждаващи, без никаква научна ценност и никога не могат да представляват доказателство за твърденията на еволюционистите.


maya

 

 

 

 

Останки от сграда в древния град на маите Уксмал

Някои учени-еволюционисти твърдят, че маите не са използвали метални инструменти. Ако наистина не са ги били използвали, то как бихме обяснили детайлното каменоделство в майските останки? Металните сечива биха могли бързо да се окислят и изгният в тропическите гори на Ютакан с неговия влажен климат. Ето защо е напълно възможно металните предмети на маите да не са се запазили до днес. Но техните каменни структури, които са се запазили, показват как е невъзможно една толкова деликатна и детайлна работа да е била извършена с използването само на каменни сечива.

maya
Ел Мирадор, Гватемала, Реконструкция на предкласически майски град

„И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и повече се възползваха от земята,
и я населяваха по-дълго, отколкото я населяват те...”
(Коран, 30:9)

Една история, толкова често срещана в еволюционната литература, е тази за превръщането на уж маймуноподобните същества в хора и тази за постепенното преобразуване на първобитния човек в социално същество. Въпреки че не съществуват научни доказателства, които да ги подкрепят, реконструкции на тези предполагаеми първобитни човешки същества, в които те са изобразявани ходейки полуизправени, сумтящи, вървящи заедно с „пещерните си семейства” или ловувайки с груби каменни сечива, са най-добре известните части на този сценарий.

Тези реконструкции са със значение на „повярвайте и си представете, че е било така”. С тях еволюционистите се стремят да убедят хората не на основата на конкретните факти, а на основата на фантастична спекулация, защото те са базирани по-скоро на техните авторски предразсъдъци и предубеждения, а не на научните факти.

Еволюционистите нямат никакви угризения да държат тези истории в професионалната литература, нито пък за това да ги представят като че са научна истина, въпреки че те добре осъзнават погрешната същност на своите разкази. Тези толкова често изразявани от еволюционистите сценарии обаче се състоят от догадки, а не от научни сведения, подкрепящи еволюционната теория, защото не съществува никакво доказателство за това, че човек е произлязъл от маймуноподобен предшественик. По същия начин нито едно археологично или историческо доказателство не подсказва, че обществата са еволюирали от първобитно към напреднало. Човек си е бил човек още от деня на сътворението си и е създавал различни цивилизации и култури по време на всички периоди на историята. Една от тези цивилизации са маите, чиито останки днес все още пораждат изумление.

В историческите източници се споменава, че при обществата, населяващи областта, бил дошъл висок мъж с бели одежди. Според информацията, съдържаща се в стенописите, за кратък период от време се била разпространила вярата в един Бог и бил постигнат напредък в науката и изкуството.

Маите: експерт математици

Маите са живели в Централна Америка около 1 000 г. пр.н.е. на значително разстояние от останалите напреднали цивилизации като тези в Египет, Гърция и Месопотамия. Най-съществената характерна особеност на маите е научният напредък, който те са били постигнали в областта на астрономията и математиката, и техният сложен писмен език.


Детайлната инкрустация върху камъка показва, че маите са притежавали необходимата технология за каменоделство, което е невъзможно при липсата на инструменти като стоманени пили, длета и бургии.

(Долу) Храм, построен по времето на владетеля Пакал
(Горе вляво) Храм на войните в Чичен Ица
(Горе вдясно) Горната част на реконструирания храм Росалила

Познанията на маите относно времето, астрономията и математиката са били хиляди години по-напред от тези на Западния свят по онова време. Например тяхното изчисляване на годишния цикъл на Земята е бил доста по-точен, отколкото който и да било друг изчислен преди откриването на компютъра. Маите са използвали математическото понятие „нула” хиляда години преди неговото откриване от западните математици. Те също така са използвали много по-развити числа и знаци от своите съвременници.

Календарът на маите

Хааб, гражданският календар, използван от маите, който се състои от 365 дена, е едно от произведенията на напредналата им цивилизация. Всъщност те са знаели, че годината е малко по-дълга от 365 дена и са смятали, че е била 365.242036 дена. Според Григорианския календар, който се използва днес, една година се състои от 365.2425 дена.63 Както можете да видите, между двете цифри съществува една много малка разлика, което е допълнително доказателство за вещината на маите в областта на математиката и астрономията.Календарът на маите е почти идентичен с 365-дневния Григориански календар, използван днес. Маите са изчислили, че една година е малко по-дълга от 365 дена (вляво)
Календарен камък на ацтеките (горе)

Астрономическите познания на маите


Астрономическо познание, толкова съвършено, че да може да установи, че на всеки 6 000 години трябва да бъде изваден един ден от орбитата на Венера, е важен пример за напредналата цивилизация на миналите народи.

Три книги, които са достигнали до нас от маите, известни като Кодекси на маите, съдържат важна информация относно техния живот и астрономически знания. От трите – Мадридския, Парижкия и Дрезденския кодекс – последният е най-важен от гледна точка на излагането на това колко задълбочени са знанията по астрономия на маите. Те са притежавали една много сложна писмена система, от която досега са успели да дешифрират само по-малко от 30%. Дори само това обаче е достатъчно, за да ни покаже напредналото ниво на науката, до което са достигнали.

Например 11-а страница от Дрезденския кодекс съдържа информация относно планетата Венера. Маите са били изчислили, че годината на Венера продължава 583.92 дни, а обиколката й около Слънцето трае 584 дена. Освен това те са направили и графични рисунки на цикъла на планетата в продължение на хиляди години. Други две страници от кодекса съдържат данни относно Марс, четири за Юпитер и нейните спътници и осем страници са посветени на Луната, Меркурий и Сатурн. Те се занимават с толкова сложни изчисления като орбитите на тези планети около Слънцето, взаимоотношенията им помежду си и взаимоотношенията им със Земята.


Елемент от капак на ковчег в гроба на майския владетел Пакал.
Превозното средство, на което стои Пакал, наподобява вид мотоциклет, което може да е моторно превозно средство, използвано по онова време.

Знанията на маите по астрономия били толкова точни, че те можели да определят, че на всеки 6 000 години от орбитата на Венера трябвало да бъде изваден един ден. Как те са се сдобили с информация като тази? Това все още е въпрос на спор за астрономите, астрофизиците и археолозите. Днес такива комплексни изчисления се извършват с помощта на компютърната технология. Учените изучават космическото пространство в обсерватории, оборудвани с всякакъв вид технически и електронни устройства. Маите обаче са се сдобили със своето знание 2 000 години преди изобретяването на съвременната технология. Това още веднъж прави невалидна тезата, че обществата винаги са се движили напред от първобитно към напреднало състояние. Множество предишни общества са имали точно толкова висока степен на цивилизация, колкото и съвременните, а понякога дори и още по-висока. Множество общества днес дори не са достигнали до нивата, постигнати от обществата в миналото. С една дума, цивилизациите понякога се движат напред, а в други случаи назад, но понякога по едно и също време са живели както напредналите, така и примитивните общества.

Пътната мрежа в древния град на маите Тикал


Дарвинистите твърдят, въпреки че не притежават никакви научни доказателства, че древните хора са били първобитни същества, които са живели по примитивен начин и че разумът им се е развил с течение на времето. Археологическите открития обаче опровергават това. Археологическите разкопки, проведени в древния майски град Тикал например, разкриват едно чудо на инженерството и планирането. Въздушните снимки показват, че градовете на маите са били свързани един с друг посредством обширна пътна мрежа. Всичко това показва,
че напреднали цивилизации са съществували през всички периоди на историята.

Тикал, един от най-старите майски градове, бил основан през 8-и век пр.н.е. Археологическите разкопки в града, който е разположен в дивата джунгла, са извадили наяве къщи, дворци, пирамиди, храмове и обществени места за събирания. Всички тези области са били съединени помежду си посредством пътища. Радарни снимки са показали, че освен цялостната канализационна система градът също така се е радвал и на всеобхватна напоителна система. Тикал не е разположен нито до река, нито пък до езеро, но било открито, че градът е използвал около десет водохранилища.

Пет главни пътя водят от Тикал към джунглата. Археолозите ги характеризират като церемониални пътища. Въздушните снимки показват, че майските градове са били свързани помежду си посредством голяма мрежа от пътища с обща дължина около 300 километра (190 мили), както и че е била проведена една широкообхватна инженерна дейност. Всички пътища са били направени от разтрошени скали и са били покрити със светъл на цвят устойчив слой. Остава обаче важният въпрос относно това как тези пътища, които са напълно прави, като че са начертани с линия, са били построени, как маите са определяли посоката си по време на изграждането им и какви съоръжения и инструменти са използвали. Мирогледът на еволюционистите не може да даде разумни и логични отговори. Това е така, тъй като ние си имаме работа с едно чудо на инженерството, дълго стотици километри. Напълно ясно е, че тези пътища са резултат на подробни изчисления и измервания, както и на употребата на необходимите материали и съоръжения.

Зъбчатите колела, използвани от маите

Проучванията в областите, населявани от маите, показват, че те са използвали приспособления, съдържащи зъбчати колела.

Снимката на задната страница, направена в големия майски град Копан, е едно от доказателствата за това. Едно общество, което е използвало технология със зъбчати колела, също така трябва да е имало и познания в областта на машинното инженерство.

Невъзможно е за някой, който не притежава това знание, да изработи механизъм със зъбчати колела. Например, ако бъдете накарани да изработите подобен на този на снимката механизъм без необходимото обучение, то вие няма да можете да направите това, нито пък да осигурите правилното функциониране на механизма.

Фактът, че маите са успели да направят това, обаче е важен показател за тяхното ниво на знание и доказва, че тези, които са живели в миналото, не са били „изостанали”, както еволюционистите твърдят.


Майско зъбно колело в Копан

Примерите, представени досега, са само някои от тези, които показват напредналото ниво на цивилизация, постигнато от обществата в миналото. Това сочи към една изключително важна истина: Еволюционната теза, налагана в продължение на толкова много години, че обществата в миналото са живели прост, изостанал, примитивен живот, е съвсем погрешна. Общества с различни нива на цивилизованост и различни култури са съществували през всички векове, но нито едно не е еволюирало от друго. Фактът, че преди 1 000 години са съществували някои изостанали общества, не означава, че самата история е еволюирала или че обществата се развиват от примитивни към по-напреднали. Това е така, защото наред с тези изостанали общества също така са съществували и силно развити такива, които са направили огромни стъпки в науката и технологията и са положили основите на добре устроени цивилизации. Да, културното взаимодействие и натрупаното знание, предавано от поколение на поколение, напълно е възможно да е изиграло роля в развитието на обществата. Но това не е еволюция.

Давайки примери за народи, които са живели в миналото, в Корана се съобщава, че някои от тях действително са изградили напреднали култури:

„И не ходят ли по земята, та да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и с повече следи по земята. . .” (Коран, 40:21)

„Не ходят ли по земята, да видят какъв бе краят на онези преди тях? Те бяха по-многобройни и по-силни от тях, и с повече следи по земята. Ала не ги избави онова, което са придобили.” (Коран, 40:82)

„И колко селища погубихме, когато угнетяваха ­ и ето ги с рухнали покриви!, ­ и колко запустели кладенци, и високи дворци!” (Коран, 22:45)

Тези съобщени в Корана сведения са подкрепени от научните открития. Когато бъдат разгледани внимателно археологическите открития и местата, където са живели миналите народи, наистина може да бъде забелязано, че мнозинството от тези общества са се радвали на по-високо ниво на цивилизация от някои общества днес и че са постигнали огромен напредък в областта на строителната технология, математиката и медицината. Това още веднъж опровергава дарвинисткия мит за еволюцията на историята и обществата.

„И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? А те бяха по-силни от тях. Нищо не възпира Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е всезнаещ, всеможещ.” (Коран, 35:44)

Все още неразгаданите линии в Наска


(вляво) 1.45 метра дълъг образ на паяк
(вдясно) Фигура на човек

Линиите в Наска, край перуанския град Лима, са едно от откритията, които учените не могат да обяснят. Тези изключително удивителни линии първо са били разкрити чрез проучвания от въздуха, проведени от д-р Пол Косок от Нюйоркския университет Лонг Айлънд през 1939 г. Дълги с километри, тези линии понякога наподобяват на писта на летище и също така изобразяват различни птици, маймуни и паяци. Кой е направил тези линии в сухата перуанска пустиня, защо и как, е все още загадка. От друга страна, който и да ги е изработил, очевидно не е водел примитивен начин на живот, както някои учени твърдят. Тези линии могат да се видят изцяло единствено от въздуха и са изработени по съвършен начин. Разбира се, това е забележително нещо, над което трябва да се размисли.

(Горе вляво) 140 метра дълго изображение на кондор
(Долу вляво) Фигура на куче
(Горе вдясно) Фигура на дърво
(Долу вдясно) Голям образ на маймуна, 58 метра широк и 93 метра дълъгС течение на историята е бил постигнат голям напредък във всички области, наред с огромен научен и технологичен прогрес. Нелогично и ненаучно обаче е да представяме тези промени като „еволюция”, както правят материалистите. Благодарение на натрупването на култура и знание съществува постоянен напредък в сфери като наука и технология. Така както не съществува никаква физическа разлика между съвременните хора и тези, които са живели преди хиляди години, обаче те също така не се различават и от гледна точка на разума и уменията си. Представата, че хората от 20-и век са по-напреднали цивилизационно, защото техният мозъчен обем се е увеличил, е погрешна, възникнала в резултат на еволюционната пропаганда.

 

63. http://webexhibits.org/calendars/calendar-mayan.html