ПОРАЗИТЕЛНИТЕ ОСТАНКИ НА
ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ДРЕВЕН ЕГИПЕТ: ЕДНА ВЕЛИЧЕСТВЕНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Древен Египет е една от най-величествените цивилизации, основана от хората преди хиляди години. Древните египтяни са достигнали до много високи равнища на медицината, науката и изкуството и са оставили след себе си стотици творби. Те са притежавали повече знание и опит, отколкото е възможно за общество, ако то е било продължение на едно първобитно такова. Нивото на цивилизация, постигнато от древните египтяни, в много части на света днес все още не е постигнато. В различни части на Африка, определени области в Южна Америка и редица части на Азия, а дори и в самия Египет все още се води живот, който е назад от общото ниво на цивилизацията. Древноегипетската цивилизация, която е отбелязала огромен успех в медицината и най-вече в анатомията, градското планиране, архитектурата, изящните изкуства и текстила, днес се изучава от учените с голям възторг и изумление.


Техниките за мумифициране на древните египтяни показват, че те са притежавали напреднали медицински познания.

Произходът на медицината е в Древен Египет

Нивото на развитие, постигнато в областта на медицината в Древен Египет, е доста изумително. Откритията, направени по време на разкопките, изумили както археолозите, така и историците, тъй като нито един историк не очаквал една толкова силно развита технология у цивилизация, живяла през 3 000-те години преди новата ера.

Било разкрито, посредством рентгенови анализи върху мумиите, че в Древен Египет е била практикувана мозъчна хирургия.39 При това тези операции са били провеждани с помощта на високопрофесионални техники. Когато били изследвани черепите на мумиите, които са били подложени на операция, можело да се види, че оперираните страни са били разрязани много правилно. Били открити дори зараснали черепни кости, което доказва, че тези хора са живели след мозъчната операция..40 

Друг пример пък са някои лекарства. Благодарение на бързия напредък в експерименталната наука през 19-и век бе направена и голяма крачка в областта на медицината. Откриването на антибиотиците бе едно от най-големите постижения, направени през този век. Думата „откритие” обаче не е много правилна, защото много от тези техники вече са били известни на древните египтяни.41


Тялото на египетския фараон Тутанкамон е било съхранено в два ковчега, поставени един в другТялото на египетския фараон Тутанкамон е било съхранено в два ковчега, поставени един в друг.

Едно от най-значителните дела, което ни показва колко напреднали са били древните египтяни в областта на науката и анатомията, са несъмнено мумиите, които са оставили след себе си. Египтяните са използвали стотици различни техники в процеса на мумифициране.

Процесът на мумифициране, който позволява на телата да се съхранят в продължение на хиляди години, в действителност е много сложен. По същество техниката, използвана от древните египтяни, е следната: Първо били изваждани мозъкът и някои от вътрешните органи на мъртвия с помощта на специални инструменти. Следващият етап от процедурата на мумифициране включва дехидриране на тялото със самороден натриев карбонат в продължение на 40 дена. (Самородният натриев карбонат е природна сода, предимно микстура на натриев бикарбонат и натриев карбонат с малко количество натриев хлорид и натриев сулфат.) Излишните телесни течности били дренирани и след това телесната кухина била запълвана с лен, пясък или дървени стърготини. Кожата била намазвана със специални билкови препарати и след това покривана с разтопена смола, за да може да бъде допълнително запазена. Накрая тялото внимателно било обвивано в ленени превръзки.42

Техниките за мумифициране на древните египтяни не били прилагани единствено върху човешките същества, но също така и върху животни. Археологическите открития и особено техниките на мумифициране показват, че медицината в Древен Египет е била силно развита. Нещо повече, не трябва да се забравя, че мумифицирането, извършвано без нараняване на телесната форма и чрез отстраняването на всички заболели органи на мъртвия, ни показва, че  хората, които са го практикували, са имали достатъчно познания по анатомия, за да знаят разположението на различните органи.

По време на разкопките били разкрити също така и множество медицински техники и инструменти, използвани от древните египтяни преди 5 000 години, освен тези за мумифициране. Можем да изброим множество подробности във връзка с това:

 • Жреците, заангажирани с медицина в Древен Египет, лекували всички видове болести в своите храмове. Точно както днес, египетските доктори са се били специализирали в различни сфери на медицината. Всеки един доктор притежавал свой собствен клон. От очни лекари до зъболекари, множество специализирани лекари оказвали услуги на народа.

 • Лекарите в Древен Египет били ръководени от държавата. Ако пациент не успеел да се възстанови или умре, то държавата разследвала причините и определяла дали методът на лечение, който бил използван от доктора, противоречал на правилата или не. Ако по време на лечението бил допуснат някакъв пропуск, това се установявало и докторите били наказвани в рамките на закона.


 • Отлично изработени нагръдници на владетеля, направени от злато, сребро и полускъпоценни камъни.

 • Всеки един храм притежавал добре оборудвана лаборатория, в която били приготвяни и съхранявани лекарства.

 • Първите стъпки на фармакологията и примери за употреба на превръзки и компреси датират от времето на Древен Египет. Папирусът на Смит описва как лепкави ленти, направени от лен, са били използвани за лечението на рани. Ленът също така бил и идеален материал за извършването на превръзки.

 • Археологическите открития са разкрили подробна картина на медицинската практика. Освен това били открити и имената и титлите на повече от 100 лекари, специализирали се в собствените си сфери.

 • В релеф на стената на храм в Ком Омбо имало направена дупка, а в нея била поставена кутия с хирургически инструменти. Тази кутия съдържала голяма метална ножица, хирургически ножове, триони, сонди, шпатули, малки куки и клещи.

 • Използваните техники били многобройни и разнообразни. Счупвания и пуквания били съединявани, били използвани шини и отворени рани били зашивани. Счупвания, излекувани с голям успех, могат да бъдат забелязани при повечето мумии.

 • Въпреки че по мумиите не били открити никакви следи от хирургически шевове, в папируса на Смит (който изцяло е посветен на медицината) съществуват 13 справки за шиене на рани. Това показва, че египтяните са умеели правилно да зашиват рани, при което бил използван ленен конец. Иглите по всяка вероятност са били направени от мед.

 • Египетските лекари са можели да правят разлика между стерилни рани и инфектирани такива. Те използвали смес от козя мас, масло от ела и счукан грах за почистване на инфектираните рани.

 • Откриването на пеницилина и антибиотиците бе направено относително неотдавна. Древните египтяни обаче използвали първия органичен вариант на тези терапии. Нещо повече, египтяните били запознати с различните видове антибиотици. Те пишели рецепти, подходящи за различните видове болести.43

 • Както видяхме, древноегипетската цивилизация е направила голяма крачка напред в сферата на медицината, развивайки методи за лечение и обучавайки доктори-специалисти. Като допълнение на този успех в медицината разкопките са разкрили, че древните египтяни са проявявали голям интерес и по въпроси като градско планиране и архитектура.

  Развитата металургия в Древен Египет

  (1,2) Чифт прецизно изработени сандали

  (3) Чифт прецизно изработени сандали

  (4) Малка кана с дълго гърло, изработена от твърдо злато, все още запазила своята здравина и блясък.

  В най-общ смисъл металургията е научен и технологичен дял, който включва рафиниране от сурови материали, оформяне и запазване на метали и техните сплави. Проучване, проведено върху древноегипетската цивилизация, показва, че преди 3 000 – 3 500 години египтяните са станали експерти в извличането и обработването на различни метали и минерали, и особено на злато, мед и желязо. Тяхната високоразвита металургия показва, че древните египтяни са били напреднали в откриването, извличането и обработването на руди и са имали развити познания по химия.  

  Археологическите проучвания са разкрили, че древните египтяни са извършвали изчерпателни изследвания върху медната руда и са произвеждали метални сплави преди около 3 400 г. пр.н.е. По време на Четвъртата династия (около 2 900 г. пр.н.е.) минните проучвания и операции са били контролирани от много старши по чин служители и е известно, че са били ръководени от синовете на Фараона.


  (5) Този златен орнамент, открит на шията на мумията на Тутанкамон, има много фина златна изработка. По същата мумия били открити още около 150 други бижута.
  (6) Позлатен дървен сандък върху посребрена шейна
  (7) Нагръдник, изработен от злато, лапис лазули и тюркоаз, открит в Танис

  Фината изработка на бижутата показва, че са били използвани изключително прецизни златарски инструменти. При липсата на едно такова оборудване фина изработка като тази би била невъзможна. Качеството и изтънчеността на египетското златарство е равно на това, което съществува днес.

  Освен мед древните египтяни често използвали и желязо. За създаването на бронз бил използван калай, а за оцветяване на стъклото – кобалт. Метали, които не се намирали в Египет по естествен път, били докарвани от други региони и по-специално от Персия.

  Техният най-често използван и най-високо оценяван метал бил златото. В Египет и в части от днешен Судан са открити хиляди златни мини. Един папирус, датиращ отпреди 14-и век пр.н.е., който съдържа плановете на златна мина близо до Аполинополис, разкрива професионализма на древните египтяни в това отношение. Папирусът описва строителството на повече от 1 300 къщи около мината само за осигуряване на подслон на работниците в нея. Оттук става ясно и значението на златарството и бижутерството в Древен Египет. Всъщност хилядите декоративни златни предмети, открити по време на археологическите разкопки, са показател за това, че древните египтяни са били специалисти в миньорството и металообработката.

  Това също така ни показва, че древните египтяни са притежавали научното знание и технология, необходими за разпознаване на металните слоеве, извличане на руда от тях, рафиниране на извлечените метали и смесването им с цел получаването на сплави.

  Значението на градското планиране и
  инфраструктурата в Древен Египет


  Един от показателите за напредналата цивилизация на древните египтяни несъмнено са техните знания в областта на архитектурата и инженерството.

  Сухият климат на Египет е оставил след себе си множество сведения относно цивилизацията там,  които показват, че египетските градове са имали високоразвита инфраструктура. Археологът Артур Еванс установил, че през 1 600-те години пр.н.е. живял владетел, който властвал над моретата със своята флота, и по онова време благоденствието било доста високо, значението, отдавано на естетиката, силно се повишило, облеклото и украшенията се превърнали в удоволствие и елегантност. Еванс охарактеризирал всичко, което открил, с определението „модерен”. В една сграда с големина на дворец, която също описал като модерна, били открити подземни водни пътища, луксозни места за миене, вентилационна и канализационна система и кладенци за смет. Всичко това не се различава по нищо от съвременното градоустройство.

  Несъмнено една високоразвита инфраструктура показва, че хората, които са изградили тези градове, са притежавали напреднали познания по архитектура и инженерство. Трябва да бъде взето под внимание на каква дълбочина в земята трябва да бъдат изкопани основите, къде трябва да бъдат поставени подпорните греди, как трябва да бъде планирана една ефективна вентилационна система, разпределянето на чистата и мръсна вода така, че да не се смесят една с друга, и още множество други детайли. И най-важното от всички е, че не могат да бъдат допуснати грешки при нито едно от тях. Древните египтяни са знаели всички тези техники и сградите, които са оставили след себе си, доказват това.

  Архитектурните техники, които те са използвали през 3 000-те години пр.н.е., са били изключително професионални и замислени така, че да разрешат трудностите и проблемите в инфраструктурата. Водата е от огромно значение за една безводна страна като Египет. Всъщност те били намерили дълготрайни решения на проблема, включващи резервоари, построени с цел съхраняване на вода.

  Голям воден резерв, открит в оазиса Фаюм, е един от тях. Египтяните също така били построили известен брой изкуствени езера, за да подсигурят продължителността на живота в определени райони. Тези малки езера, които събирали вода от река Нил, направили възможно изграждането на една такава напреднала цивилизация в египетската пустиня. Те построили езерото Моерис, което се намира на 80 километра югоизточно от днешен Кайро, с цел съхраняване на вода от река Нил посредством канал. Близо до това водохранилище били построени жилища и храмове.44 

  Познанията на древните египтяни в областта на медицината, градското планиране и инженерството и как те трябва да бъдат приложени са само някои от доказателствата за необикновено напредналата цивилизация, която са притежавали. Тяхното знание и приложения още веднъж опровергават тезата на еволюционистите, че обществата са се развили от първобитни към цивилизовани. Едно общество, което е съществувало преди 5 000 години, е притежавало по-напреднало ниво на цивилизация от някои общества, които живеят в същата страна днес. Това е нещо, което не може да бъде обяснено от гледна точка на „еволюционния прогрес”. Също така не съществува никакво съмнение, че през периода, в който древните египтяни са се радвали на своята напреднала цивилизация, в Африка и в други части на света са съществували по-изостанали общества с хора, които са живели при по-примитивни условия. Нито един от тези хора обаче не е притежавал каквото и да било качество, което да го прави по-малко човек, нито пък каквато и да била маймуноподобна черта. Древните египтяни, другите хора, които живели в примитивни условия по същото време, както и човешките общества, които са съществували преди стотици хиляди години, всички те са били напълно хора, във всяко едно отношение, подобно на съвременния човек. Някои общества може да са живели в по-напреднали условия, а други в по-изостанали, но това не показва, както дарвинистите твърдят, че те са произлезли от маймуните или че една раса е еволюирала от друга. Една такава интерпретация е в ущърб на науката, здравия разум и логиката.


  Образци на рисунки върху лен от периода на Древен Египет.

  Успехите на древните египтяни в текстила

  В Древен Египет е бил тъкан лен. От парчета плат, които са се запазили от 2 500 г. пр.н.е., може да бъде видяно, че по онова време са били произвеждани изключително висококачествени платове както от гледна точка на материалите, така и на тъкането. Най-важното от всичко обаче са детайлите в тъкането на плата. През 2 500 г. пр.н.е. древните египтяни са произвеждали фини нишки от вида, който се произвежда днес от машини, оборудвани с напреднала технология, и с платовете, изтъкани от тези нишки, били обвивани мумиите. Финото изтъкаване на тези тъкани е изумило учените, които са изучавали Древен Египет.45 Нишките в тези тъкани са толкова фини, че човек се нуждае от лупа, за да ги различи от копринените платове, изтъкани днес с последен модел тъкачни машини.46 Дори днес тези платове са известни със своето качество и египетския, лен, произвеждан днес, дължи своята слава на древните египтяни, които са живели през 2 000-те години пр.н.е.

  Напредналото ниво на математиката


  Папирусът на Хинд

  Числата са използвани в Древен Египет още от много ранни времена. Открити са папируси от 2 000 г. пр.н.е., които описват математически задачи. Тези документи са известни като папируси на Кахун, Хинд и Берлински папирус. Тези документи излагат с примери основите, на които са били извършвани изчисленията. Древните египтяни са използвали Питагоровата теорема в своите строителни изчисления и са знаели, че триъгълник, чиито страни са със съотношение 3:4:5, е правоъгълен триъгълник.47 

  Нещо повече, древните египтяни са знаели разликата между планетите и звездите. В своите астрономически проучвания те са включвали дори звезди, които са трудно забележими.

  От друга страна, тъй като животът на древните египтяни зависел от повишаването и намаляването на нивото на река Нил, то те постоянно трябвало да го измерват и контролират. Тяхната линия имала „Нилометър”, направен за отбелязване на равнището на река Нил, като за извършването на тази дейност били назначени длъжностни лица.48 

  Една изпълнена с тайни строителна технология

  Най-значителните структури, построени в Древен Египет, които посетителите днес все още разглеждат с удивление, са мистериозните пирамиди. Най-великолепната сред тях – „Великата Пирамида” (Хеопсовата пирамида), е приемана за най-голямата каменна сграда, построена в света до днес. Историци и археолози от времето на Херодот до днес са представили множество теории за това как тази пирамида е била построена. Някои хора твърдят, че в строежа на пирамидата са използвани роби и са прилагани няколко различни техники: от техника с наклонена пътека без стъпала (рампа) до стъпаловидна пирамида. Картината, която се появява от тези методи, е следната:

  „Ако пирамидата е била построена от роби, то броят на робите, които са работили на нея, би трябвало да е необикновено висок – в рамките на 240 000 души.

  Ако е била построена рампа за строежа на пирамидата, то тогава им е трябвало около осем години за демонтиране на рампата след завършване на пирамидата. Това според датския строителен инженер Гарде-Хансон е абсурдна теория, защото веднъж след като рампата бъде разглобена, трябва да са останали огромни груби блокове, които ние щяхме да виждаме навсякъде. Никъде обаче не може да бъде забелязано такова доказателство.”49

  Отбелязвайки, че Гарде-Хансон е разгледал аспекти, подценени от останалите теоретици, Мустафа Гадалла продължава така в своята книга „Историческа Заблуда: Неразказаната история на Древен Египет” (Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt):

  „Когато посетите пирамидата, опитайте се да си представите зашеметяващите образи: Преди около 4 000 години всеки един каменар е изработвал по 330 каменни блока на ден. По време на сезон с обилни валежи били транспортирани около 4 000 блока на ден до река Нил, пренасяни на другия бряг, теглени нагоре по рампата към платото Гиза и поставяни на мястото им в пирамидата и всичко това трябва да е извършвано със скорост от 6.67 блока на минута! Представете си, по 6.67 блока на всеки 60 секунди!!!”50

  В допълнение на всичко това, имайки предвид факта, че повърхностната площ на всяка една от страните на пирамидата е около 2.5 хектара, то тогава за всяка една от плоскостите ще са необходими по приблизително 115 000 опаковъчни камъка. Тези камъни трябва да са били поставени толкова педантично на място, че празното пространство между тях е толкова малко, че през него не може да бъде мушнат дори и лист хартия.51 

  Всичко това е само една част от информацията, която показва, че тайните относно строителството на пирамидите все още не са разкрити от съвременната наука и технология.

  Удивителни факти относно пирамидите в Гиза

  Някои от математическите проучвания върху пирамидите в Гиза са показали, че древните египтяни са притежавали силно развито ниво на знание по математика и геометрия. Според тези изчисления освен познанието им по математика и геометрия хората, които са проектирали пирамидите, също така трябва да са знаели и размерите на Земята, нейната обиколка, ос и ъгъла на наклон на тази ос. Тази информация относно пирамидите, чийто строеж започнал около 2 500 г. пр.н.е., става дори още по-интригуваща, когато човек има предвид, че те са били построени около 2 000 години преди великите математици Питагор, Архимед и Евклид:

 • Ъглите на Великата пирамида (Хеопсовата пирамида) разделят делтата на Нил на две равни половини.

 • Трите пирамиди в Гиза са били подредени така, че да образуват Питагоровия триъгълник, формирайки страни с пропорции 3:4:5.

 • Съотношението между височината на пирамидата и нейната обиколка е равно на това между радиуса на една окръжност и нейната обиколка.

 • Пирамидата представлява един огромен слънчев часовник. Сенките, които хвърля между средата на октомври и началото на март, показват сезоните и дължината на годината. Дължината на каменните колони около пирамидата е равна на дължината на сянката на един ден.

 • Дължината на една нормална страна от правоъгълната основа на пирамидата е равна на 365.342 египетски аршина (мярка за дължина, използвана по онова време). Това е много близко до броя на дните през една слънчева година (изчислено е, че една слънчева година има 365.224 дена).

 • Разстоянието между Хеопсовата пирамида и центъра на Земята е равно на това между Северния полюс и пирамидата.

 • В пирамидата съотношението на височината към два пъти дължината на основата е числото Пи.

 • Общото лице на четирите страни на пирамидата е равно на квадрат със същата височина.52 
 • Ако решим да построим повторно пирамидите…

  През 1978 г. Институтът по варовика в Индиана на дружеството Америка (Indiana Limestone Institute of America Inc.) [най-голямата и компетентна организация в света относно варовика] провел проучване относно това колко голяма работна сила и какъв вид материали биха били необходими, за да се построи пирамида, подобна на Великата пирамида. Резултатите били доста интересни. Служителите на фирмата описват трудността при строежа на пирамидите така:

  „Ако увеличим максимално потенциалната сила, което означава три пъти увеличаване на настоящото производство, добиването и пренасянето на едно такова количество варовик би отнело 27 години. Освен това за цялата тази работа трябва да бъде използвана напредналата технология на Америка, с други думи казано, хидравлични чукове и електрически триони с кристални глави. Това огромно усилие ще бъде положено единствено за изваждане на варовика от мината и транспортирането му. Това не включва лабораторните тестове, необходими за построяването на Великата пирамида, нито пък каквато и да била друга подготвителна работа.”53


  Хеопсовата пирамида е съставена от около
  2.5 милиона каменни блока. Представете си,
  че всеки ден са поставяни по десет блока, което би изисквало огромно усилие от страна на работниците, то би отнело 684 години за поставянето на всичките 2.5 милиона блока. Смята се обаче, че пирамиди като въпросната са били строени средно за около 20 – 30 години. Само това просто изчисление разкрива как
  при строежа на пирамидите древните
  египтяни са използвали много различна
  и висша технология.

  Тогава как тези гигантски пирамиди са били построени в Древен Египет? С каква сила, с какви съоръжения и чрез какви техники са били подредени тези каменни тераси? Чрез какви способи тези каменни гробници са били издълбани? Как е било осигурено осветление по време на строежа? (По стените и таваните на гробниците не са били открити никакви петна, нито сажди.) Как каменните блокове са били извадени от каменоломните и как са били оформени блоковете, които са имали различна повърхност? Как тези камъни, които са тежали по няколко тона, са били транспортирани и как са били съединени до точност от 1/1000 от сантиметъра? Списъкът с въпроси би могъл да е още по-дълъг. Може ли на тези въпроси да бъде отговорено по логичен и благоразумен начин посредством еволюционното погрешно схващане на историята на човечеството? Разбира се, че не.

  Със своето изкуство, медицина и култура Древен Египет е имал една велика цивилизация. Творбите, които древните египтяни са оставили след себе си, медицинските терапии, които са използвали, и натрупаното знание и опит, които са притежавали, са едно от най-важните доказателства за това. Някои учени днес обаче смеят да твърдят, че произведенията на древните египтяни в действителност са били построени от извънземни същества, тъй като съобразно с тезата на еволюцията на историята построяването на пирамидите трябва да е било изключително трудно.


  Постройките, изградени от предишните общества с помощта на огромни камъни, показват, че съоръжения, подобни на тези, използвани в съвременното строителство,  трябва да са били използвани и в миналото. Приликата на този декоративен предмет от злато със строителна машина е поразителна. Открит в Панама през 20-те години на миналия век, този екземпляр се смята, че е бил висящо украшение. Това и подобни на него открития опровергават еволюционните твърдения, че обществата в миналото са били напълно примитивни. Очевиден е напредъкът в технологията и знанието, натрупани с течение на вековете, но това не означава, че хората в миналото са живели като животни. Миналите общества също са осъществявали открития, развивали механизми и използвали машини според нуждите си.

  Горе вдясно (малка снимка): Вероятен модел на багер от онзи период
  Долу вдясно (малка снимка): Модел на съвременен багер  Елементи от облегалката на
  царския трон на Тутанкамон, Египетски музей, Кайро

  Разбира се, твърдението, че „пришълци от космоса са построили пирамидите”, е изключително неразумно и нелогично твърдение, зад което еволюционистите се крият, тъй като въпреки всичките си демагогски методи те са неспособни да дадат по-добро обяснение. Преди всичко няма ни най-малко доказателство, което да подкрепи това твърдение. Когато еволюционистите осъзнават, че не могат да дадат обяснение, базирано на случайността или еволюционния процес, незабавно се скриват зад идеята за „пришълци от космоса”. Всъщност те излезли с това нелепо твърдение, когато осъзнали, че ДНК в клетъчното ядро и първият протеин, който представлява основният градивен елемент на живота, притежават далеч по-сложна и необикновена структура, за да са се появили случайно от неорганични вещества: „пришълците от космоса са донесли първия жив организъм на Земята и са го оставили след себе си”. Нелепото естество на това твърдение, което е изложено от различни учени-еволюционисти, е, разбира се, един от показателите за отчаянието, в което те са изпаднали.

  Цивилизацията в Древен Египет и всички останали цивилизации из цялата история са били основани от хора, които са притежавали разум и воля. Днес ние изразяваме нашето изумление, когато разглеждаме артифактите, датиращи отпреди 3 000 г. пр.н.е., и учени и експерти от тази сфера разискват и проучват как всичко това е било създадено. Но това, което наистина има значение, е следното: цивилизацията отпреди 5 000 години, чиито следи могат да бъдат открити в Египет днес, разбира се, е била построена с опит и знание, натрупани в продължение на хиляди векове. С други думи, корените на тази цивилизация се простират дори още по-далеч. Следователно, още в най-ранни времена не са съществували първобитни, полуживотни хора, които не са можели да говорят и са се прехранвали единствено чрез лов, както твърдят еволюционистите и останалите хора, които вярват в еволюцията на историята. Още от момента на сътворение на първото човешко същество човек е притежавал същите човешки особености, като разум, представа за красиво, разбиране, съзнание и морални ценности, както съвременният човек днес.

  Макет на планер открит в древноегипетски гробници

  Останки, запазили се от много цивилизации, показват, че въздушният транспорт е бил използван още от много древни времена. Това ясно може да се забележи в останките на маите, рисунките в древноегипетските пирамиди и шумерските надписи. Доколкото можем да кажем, хората са построили и използвали превозни средства като планери, самолети и хеликоптери преди хиляди години.

  Всъщност Коранът посочва, че преди доста време може да е бил използван въздушен транспорт:

  „И на Сулайман [подчинихме] ­ вятъра... Утринният му ход бе колкото месец [ход на другите], и вечерният ­ колкото месец...” (Коран, 34:12)

  Твърде вероятно е дългото разстояние, за което се съобщава в този айят, да е било възможно да се изминава бързо по времето на Пророка Сулайман (Соломон) (м.н.). Този превоз може да е бил извършван посредством превозни средства с вятърна мощност, използващи технология, подобна на откритата днес самолетна технология. (Бог знае най-добре.)

  Едно от доказателствата за това, че миналите цивилизации са използвали въздушен транспорт, е макетът на планер, открит в Египет. Този макет, открит през 1898 г., датира от около 200 г. пр.н.е. Разбира се, откриването на макет на планер на приблизително 2 200 години е доста забележително събитие. Археологическите открития напълно опровергават еволюционното схващане за историята. Когато били изследвани техническите особености на модела, се очертала една още по-интересна картина. Формата и пропорциите на крилата на този дървен макет са били проектирани по такъв начин, че да позволят на самолета максимално издигане с минимална загуба на скорост, както е при Конкорд, продукт на днешната най-напреднала технология. Това също така показва, че древните египтяни са имали много добри познания в областта на аеродинамиката.


  Модел на планер, който се смята, че е отпреди 200 г. пр.н.е.

  Превозните средства, открити от д-р Рут Хивер на стените
  на храма Абидос, притежават очевидна прилика с използваните днес превозни средства, като хеликоптер, самолет и реактивен самолет.

  Съществувало ли е електричество в Древен Египет?

  Релефи от храма на Хатхор в Дендера също са разкрили една много интересна информация относно Древен Египет. Фигурите на рисунките увеличават възможността древните египтяни да са познавали и използвали електричеството. Когато разгледате внимателно фигурите на този релеф, вие може да видите, че точно както днес по онова време също трябва да е била използвана изолация за високо напрежение: Форма, наподобяваща на крушка, подкрепена от правоъгълен стълб (наричан стълб Джед и предполаган за изолатор). Приликата между формата на рисунката и електрическите лампи е удивителна.54 Докато анализирал древноегипетските метални предмети през 1933 г., д-р Колин Г. Финк, който изобретил волфрамовата електрическа крушка, открил, че древните египтяни са знаели метод за покриване на медта с антимон преди 4 300 години. Това бил метод, чрез който се постигал същият резултат като този от галванопластиката днес.55 


  Приликата на фигурите от тези релефи от храма на Хатхор в Дендера със съвременните осветителни крушки е изумила учените.

  Учените експериментирали със системата, изобразена на релефите, за да видят дали ще може да отдели светлина. Австралийският електроинженер Уолтър Гарн изучил подробно релефите и възпроизвел стълба-изолатор Джед, крушката и усуканата жица. Моделът, който той изготвил, наистина проработил и отделил светлина.56

  Друго доказателство за това, че древните египтяни може да са използвали електричество, е липсата на каквито и да било следи от сажди по вътрешните стени на гробниците и пирамидите. Ако, както археолозите-еволюционисти твърдят, те са използвали огнени факли и маслени лампи, то очевидно трябваше да са останали следи от сажди. Такива следи обаче не съществуват никъде, дори и в най-дълбоките зали. Би било невъзможно продължаването на строежа без осигуряването на необходимото осветление, а дори и още по-важно, би било невъзможно изработването на великолепните фрески по стените. Това засилва вероятността електричеството да е било използвано в Древен Египет.


  Стълбът Джед, който често е изобразяван в древноегипетските рисунки, може да символизира един вид електрически уред. Колоната може да е служила като генератор и по този начин да е подсигурявано осветление.

   

  39. Moustafa Gadalla, Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, Basted Publishing, Erie, Pa.USA, 1996, стр.295
  40. Interview with Dr.Zaki Hawass, Director of the Pyramids, http://www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/excavation/hawass.html
  41. Moustafa Gadalla, Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, Basted Publishing, Erie, Pa.USA, 1996, стр.296
  42.www.trms.ga.net/~jtucker/lessons/ss/ancegypt.html
  43. Afet Inan, Eski Misir Tarihi ve Medeniyet, Turk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara: 1956,  стр.318
  44. Afet Inan, Eski Misir Tarihi ve Medeniyet, Turk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara: 1956,  стр.87
  45. Prof.Dr.Afet Inan, Eski Misir Tarihi ve Medeniyeti, Turk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 1956, стр.201
  46. J.H.Breasted, Ancient Times, 1916, sf.64
  47. Moustafa Gadalla, Historical Deception, The Untold Story of Ancient Egypt, Bastet Publishing, Erie, Pa. USA, 1996, стр.311
  48. John Baines, Jaromir Baines, Eski Misir, Iletisim Yayinlari, Istanbul: 1986, стр.69
  49. Moustafa Gadalla, стр.115
  50. Moustafa Gadalla, стр.116
  51. Moustafa Gadalla, стр.116
  52. Sfenks'in Gozleri, Inkilap Kitabevi, Istanbul, 1989, стр. 152
  53. Nova Productions, Who Built the Pyramids, www.pbs.org
  54. Frank Dornenburg, “Electric Lights in Egypt?”, http://www.world-mysteries.com/sar_lights_fd1.htm
  55. William R. Corliss, Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, Maryland: The Sourcebook Project, 1978, стр. 443
  56.  http://www.unsolved-mysteries.net/english/ earchiv/e8archivobj005.htm